R
EALIZACE A VÝSTUPY PROJEKTŮ


Grantový projekt "Učíme se, abychom se v životě uplatnili"

Od 18.prosince 2008 do 31. prosince 2010 byla naše škola příjemcem finanční podpory z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovala grantový projekt
"Učíme se, abychom se v životě uplatnili",
který byl zařazen do prioritní osy "Počáteční vzdělávání"  a oblasti podpory
"Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně  dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ".  

Výstupy projektu


Škola je partnerem v projektu regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Severozápad -
 "Sportovní centrum Chodov - SO.05"


"Sportovní hala Chodov"
 - "Hrací plocha"    "Sportovní hala - zázemí"

                                                             
                                                             Dokončená sportovní hala

Hala


Projekt ESF
"U
číme se interaktivně"
 
Od ledna 2011 do července 2013 škola realizovala v rámci akce "EU peníze školám"
projekt "Učíme se interaktivně"s reg.č.CZ.1.07/1.4.00/21.0965 zaměřený na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
V rámci klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT  bylo vytvořeno 12 sad (240 ks) inovovaných
digitálních učebních materiálů pro interaktivní tabuli SMART Board. 
VÝSTUPY PROJEKTU  

Pokud máte zájem o využití vzniklých interaktivních materiálů, můžete nás kontaktovat
na adrese: info@specialniskolychodov.cz , rádi vám konkrétní materiály zašleme.Grantový projekt "Škola nemusí být problém"

Od 1.února 2012 se stala naše škola příjemcem finanční podpory z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci grantového projektu
"Škola nemusí být problém",
který byl zařazen do prioritní osy "Počáteční vzdělávání"  a oblasti podpory "Rovné příležitosti dětí a žáků,
včetně  dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ".
Výstupy projektu


Rozvoj technických a řemeslných dovedností je naše šance

V průběhu školního roku 2012/2013 a 2013/2014 se žáci školy zúčastnili několika aktivit partnerského grantového
projektu DDM Bludiště Chodov.