Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov 

Organizace školního roku 2020/2021

 
1.září  2020
Zahájení  školního  roku
29.  a  30.října  2020
Podzimní  prázdniny
23. 12. 2020 – 3.1. 20201
Vánoční  prázdniny
28. ledna  2021      
Konec  1. pololetí
29. ledna 2021       
Pololetní  prázdniny
1. až 7. března 2021
Jarní  prázdniny
1. a 2., 5. dubna 2021
Velikonoční  prázdniny
30. června 2021
Konec  školního  roku
                                                                               
Pedagogické rady
 
Zahajovací   1. 9.2020
1.čtvrtletí 
18.11.2020
 Pololetní      
21. 1.2021
3.čtvrtletí  
15. 4.2021
Závěrečná   
22. 6.2021Třídní schůzky, konzultace 

Datum             hod                informace

                                                                                                              8. 10.  2019            16.00 h     informace tř. učitelů, volba do ŠR                

                                                                                                              13   1.  2021            od 15.00 h   informace tř. učitelů  

                                                                                                              17.   3.  2020           "Den otevřených dveří" 

                                                                                                              15.  4.  2020             konzultační odpoledne

          Konzultace s učiteli po předchozí telefonické dohodě termínu jsou možné denně mimo výuku pedagoga

                                                      
Výchovná poradkyně Mgr. Lenka Prokopičová poskytuje konzultace vždy v pondělí od 13.00 do 15.00 hod

Domů