Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov

Školní vzdělávací programy

Ve škole probíhá výuka podle školních vzdělávací programů:


ŠVP s motivačním názvem "Škola nemusí být problém" zpracovaný podle RVP ZV od 1. 9. 2017; vzdělávání ve všech třídách I. stupně ZŠ, 6. a 7. ročníku II. stupně
- program zohledňuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacím potřebami např. poruchami učení, pozornosti, chování a narušenou komunikační schopností a LMP - minimální výstupy.


Součástí ŠVP - přílohy:  ŠVP "Sluníčko" zpracovaný podle RVP PV; zaměřený na vzdělávání předškolních dětí v přípravné třídě
                                       ŠVP pro školní družinu

ŠVP s motivačním názvem "Učíme se pro život" zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I. a II.; poslední úprava od 1. 9. 2017 
                                          ŠVP díl I.    příloha ŠVP II.

ŠVP s motivačním názvem "
Učíme se, abychom se v životě uplatnili"  zpracovaného podle RVP ZV příloha pro LMP; od 1. 9. 2016 výuka podle programu probíhá pouze na II. stupni
( 8. - 9. ročník) ZŠ pro žáky s LMP - Opatření ministryně MŠMT, Č.j.: MŠMT - 28603/2016, ze dne 22. února 2016


Školní vzdělávací programy je  možné také zhlédnout ve vestibulu školy a ředitelně školy.