ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace

Výstupy projektu

Projekt „Učíme se interaktivně“ s reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.0965; klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

V rámci projektu vznikly inovované interaktivní materiály pro interaktivní tabuli SMART Board.


                    Sada:    Speciální škola I.
                                                                   
ukázka
                       
                    Sada:    Speciální škola II.
                                                                                    ukázka

                       Sada:    První učení
                                                                   
ukázka

            
        Sada:    Český jazyk pro I. stupeň

                                                                   
ukázka

                   
Sada:    Matematika pro I. stupeň

                                                                                    ukázka
               
                    Sada:    Člověk a jeho svět, společnost

                                                                   
ukázka

           
        Sada:    Člověk a příroda, přírodověda, přírodopis
                                               
                                                                   
ukázka

                    Sada:    Anglický jazyk
                                                                   
ukázka

                       Sada:    Český jazyk pro II. stupeň

                                                                   
ukázka

            
        Sada:    Matematika a fyzika

                                                                                    ukázka
            
        Sada:    Dějepis

                                                                   
ukázka
                    Sada:    Zeměpis