VII. Z

Vyučující: Mgr. Pavel Nováček

Datum UČIVO
15.2. 2021 Vážení rodiče a děti,
vzhledem k tomu, že některé děti nemohou být přítomny ve výuce, budeme zde vkládát domácí úkoly, aby si mohly doma procvičovat.
Kontakt pro komunikaci je:
iva.jurneckova@zschodov-nejdecka.cz
Telefon do školy:  352 352 492, 352 352 490
S pozdravem
Iva Jurnečková


V období od 1. 2. do 12. 2. probíhala ve třídě distanční výuka. Úkoly, které měly být odevzdané z k 15. 2. v listinné podobě, musí být všechny odevzdány nejpozději v den, kdy přijde dítě zpět do školy.

Někteří žáci zatím neodevzdali úkoly za období od 8. do 12. 2., pro kontrolu vkládéme, o jaké úkoly se jedná:
Úkoly pro období od 5. 2. do 12. 2.
Milí žáci, všechny pracovní listy je potřeba si podepsat. Jednotlivé úkoly si dobře časově rozvrhněte, pracujte v klidu, přemýšlejte. Texty čtěte pozorně, pokud vám není něco jasného, vraťte se. Přeji hezké dny. Iva Jurnečková
ČESKÝ JAZYK
MLUVNICE
1.     Zpracovat pracovní list k procvičení vyjmenovaných slov.
2.     Zpracovat pracovní list „Číslovky“ – dvě cvičení, podle zadání; výklad i kontrola je možná pomocí odkazů na youtube  na webové stránce třídy.  
3.     Cvičení z učebnice do sešitu na distanční výuku: Český jazyk strana 31/ cvičení 9
4.      Cvičení z učebnice do sešitu na distanční výuku: Český jazyk strana 31/ cvičení 11
       Nejdříve si doplněný text opiš do sešitu, potom vypracuj písemně úkoly b), c), d), e), f), g
 
LITERATURA
1. Přečti si z Čítanky článek Pes a spousta Přemyslovců na straně 78
Zodpověz na otázky na konci článku písemně do sešitu na distanční výuku
 
2. Pokračuj ve čtení na straně 79 a 80 a odpověz na otázky na konci článku písemně do sešitu na distanční výuku
Pro procvičování učiva budou vkládány procvičovací testy v kahoot.it
 
NĚMECKÝ JAZYK
Zpracovat dva pracovní listy
ANGLICKÝ JAZYK
Zpracovat dva pracovní listy
MATEMATIKA  
Online výuka ve skupinách, zpracovat pracovní list – zlomky
INFORMATIKA
Zpracovat test, lze využít internet na ověření správnosti  
DĚJEPIS
Pracovní list Loket – popis hradu Lokte na stránkách hradu
https://www.hradloket.cz/hrad-loket/ Průvodce hradem Loket
Český stát v pozdním středověku – přečíst v učebnici str. 74/75 a do sešitu na distanční výuku zodpovědět na otázky z modrého rámečku na konci stránky 75.

Milí žáci, všechny pracovní listy je potřeba si podepsat. Jednotlivé úkoly si dobře časově rozvrhněte, pracujte v klidu, přemýšlejte. Texty čtěte pozorně, pokud vám není něco jasného, vraťte se. Přeji hezké dny. Iva Jurnečková
ČESKÝ JAZYK
MLUVNICE
cvičení z učebnice zápis do sešitu na distanční výuku:
Český jazyk
strana 34/ cvičení 1  (doplnit a opsat cvičení)
c) Najíst v textu a vypsat slovesa v infinitivu (neurčitý tvar, koncovka t, např. kopat, plavat)
d) Rozhodněte, zda tvrzení vyplývá z textu - zapsat do sešitu

cvičení z učebnice zápis do sešitu na distanční výuku:
Český jazyk
strana 35/ cvičení 2, 5, 6, 7
Zpracovat PL - opakování sloves   Slovesa_II,  Slovesa_I

LITERATURA
1. Přečti si z Čítanky článek O Janu Lucemburském na straně 82/83/84
Zodpověz na otázky na konci článku písemně do sešitu na distanční výuku
 
Pro procvičování učiva budou vkládány procvičovací testy v kahoot.it
16.2.2021 Dobrý den milí žáci
vkládáme další pracovní listy, tentokráte z matematiky.
1. Úkol:  "Zlomky" je souhrnné opakování zlomků. Kdo si nemůže vytisknout, přepíše do sešitu a vypočítá (sešity pro distanční vzdělávání). 
2. Úkol "Zlomky komplet" je vysvětlení postupu násobení a dělení zlomků. Na předposlední stránce jsou příklady k vypočítání -  přepsat do sešitu. 
Děkuji. Iveta Urbánková
18.2.2021 Dobrý den milí žáci
vkládáme další pracovní listy z angličtiny a českého jazyka.
Z AJ paní učitelka připravila pracovní list na procvičení frází a slovíček k tématu nemoci a lidské tělo.  Pracovní list angličtina

Z českého jazyka budeme stále procvičovat slovesa a jejich tvary v učebnici na straně 34 máte
přehled mluvnických kategorií a na straně 36 učivo - "Slovesný rod".

Vložila jsem vám pro dovysvětlení video:
https://www.youtube.com/watch?v=2eo52ZXEMQI
Na procvičení učiva si zpracujte do sešitu distanční výuky nebo na papír na straně 37 cvičení 4. Cvičení si nejdříve opište do sešitu, potom podtrhněte slovesné tvary v činném rodě červeně a trvpém rodě modře.
Pracovní listy pocvičování - slovesa

Kdo si nemůže vytisknout, přepíše do sešitu a vypočítá (sešity pro distanční vzdělávání), papír.
S pozdravem Iva Jurnečková
22.2.2021 Dobrý den milí žáci
vkládáme další pracovní listy z angličtiny a českého jazyka.
Z AJ paní učitelka připravila pracovní list na procvičení frází a slovíček k tématu lidské tělo. Pracovní list angličtina

ČESKÝ JAZYK
MLUVNICE
cvičení z učebnice zápis do sešitu na distanční výuku:
Český jazyk
strana 38/cvičení 7  (opsat cvičení do sešitu a pod cvičení napsat tajenku)
                   
strana 38/cvičení 9 ( vypracovat do sešitu - distanční výuka)
                   
strana 38/cvičení 10 a), b), c), d

Zpracovat PL - opakování sloves   Slovesa_III

LITERATURA
1. Přečti si z Čítanky článek Jak se žilo Karlu IV. na straně 86/87
Zodpověz na otázky na konci článku písemně do sešitu na distanční výuku

Kdo si nemůže vytisknout, přepíše do sešitu a vypočítá (sešity pro distanční vzdělávání), papír.
S pozdravem Iva Jurnečková

23.2.2021 Dobrý den milí žáci.
Pro ty, kteří nemají zpracované testy v alikaci kahoot z týdne od 1. do 5. 2. a 8. až 12. 2.
vkládám možnost opětovně vypracovat nejpozději do 27. 2.

Vkládám testík z dějepisu  Přemyslovští králové
zadáte pin hry do  stránky:    https://kahoot.it/            PIN hry: 09456866

Vkládám testík z matematiky Zlomky část celku
zadáte pin hry do  stránky:    https://kahoot.it/            PIN hry: 06875191

                                             
 Zlomky                    PIN hry: 0782028                                 

Vkládám testík z českého jazyka Úvod k číslovkám      PIN hry: 03158297

                                                       
Číslovky 1                 PIN hry: 07774563
Dobrý den milí žáci,
vkládáme další pracovní list, tentokráte z matematiky:    
Nejprve se podívejte na přiložené video, je to nová látka. Záporná čísla.

https://www.youtube.com/watch?v=qtsKBrdzqd8

https://www.youtube.com/watch?v=d_w3jiDwUbk

Pracovní list pro procvičování:  PL_zaporna_cisla

vyhledávání informací na internetu z Informatiky:              PL informatika

z českého jazyka pracvní list na opakování shody podmětu s přísudkem
                                                                                   PL podmět a přísudek
Kdo si nemůže vytisknout, přepíše do sešitu a vypočítá (sešity pro distanční vzdělávání), papír.
S pozdravem Iva Jurnečková
24.2.2021 Dobrý den milí žáci
vkládáme další pracovní listy z matematiky a českého jazyka.
z českého jazyka pracvní listy na opakování a procvičování shody podmětu s přísudkem
 Opak_podm_prisudek       Procvic_podm_prisudek

Vkládám testík z českého jazyka  Slovesa      PIN hry: 07113573

                                                     
Podmět a přísudek   PIN hry: 03638892

v matematice budou procvičována celá záporná čísla, je možné na pomoc použít videa vložená předchozí den.
 PL_záporná_čísla_1                  
PL_záporná_čísla_2

Kdo si nemůže vytisknout, přepíše do sešitu a vypočítá (sešity pro distanční vzdělávání), papír.
S pozdravem Iva Jurnečková
25.2.2021 Nikolo J., doplnila sis testy, výsledky máš velmi pěkné, šly ti velmi dobře, chválím.
Natálie M., chválím za zapojení, z testu "podmět a přísudek" máš jedničku.
S pozdravem Iva Jurnečková
26. 2.2021 Vážení, na období 1. - 5. 3. nebudou vkládány, žádné další úkoly, dopracujte si ty, které jste ještě nezvládli z předchozího období. K odevzdání by mělo být vše k 8. 3.
O prázdninách si odpočiňte.
S pozdravem Iva Jurnečková