Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace

Přípravné třídy ZŠ

Přípravné třídy ZŠ při škole mají více než desetiletou tradici. Navštěvují je předškolní děti s odkladem školní docházky. Přípravná třída je vhodná pro děti s odkladem školní docházky které potřebují vyrovnat svůj vývoj a intenzivně se připravit pro vstup do 1. třídy. Věnujeme se také dětem s poruchami pozornosti, vnímání a komunikace. Vzdělávání je zaměřené na systematickou přípravu dětí pro vstup do první třídy základní školy a na předcházení případným neúspěšným začátkům školní docházky. Probíhá individuálně v menším kolektivu dětí (10 - 15). Organizačně se výuka více podobá školnímu vyučování, probíhá v blocích od 8:00 do 11:30 hod. Škola nabízí i ranní a odpolední družinu.
Učitelky hravou formou rozvíjejí u dětí rozumové schopnosti, jako jsou jazykové a komunikační dovednosti, předmatematické představy a poznání. Zaměřují se také na rozvoj jemné i hrubé motoriky a grafomotoriky. Součástí výuky je  výtvarná, tělesná a pracovní výchova. Pro děti jsou pořádány různé aktivity jako výlety a exkurze, návštěvy knihovny a různé kulturní akce.
Děti jsou přijímány na základě přihlášky a doporučení pedagogicko psychologické poradny.   
Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Bližší informace poskytneme na tel. čísle: 352 352 490 - 491,  731 151 826
V případě zájmu je možné po předchozí domluvě navštívit výuku a prohlédnout si školní prostory.

Věcné učení. Učíme se říkadla. Dlabeme dýni. Lezeme tunelem.
Učíme se s PC. Grafomotorika. Logopedie. Spolupracujeme.
Učíme se psát. Cvičení s padákem. Logopedická a speciálně pedagogická péče. Pracujeme ve skupině.
Pracujeme na PC. Před psaním se procvičíme. Stříhání a lepení. Co se dnes dozvíme nového?

Domů