Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov

PRIMÁRNÍ PREVENCE

        ŠKOLNÍ PREVENTISTA
        Danuše Kůsová
        Kontakt:               telefon: 352 352 493
        Kde sídlí
:             Sborovna, hlavní budova
        Konzultační hodiny:
 po předchozí domluvě

        Na preventistu se může obrátit žák školy nebo jeho zákonný zástupce při jakémkoliv podezření na počátek či průběh rizikového chování u žáků z pohledu zákonných               zástupců, spolužáků i žáků samých.


Minimální preventivní program

Krizový plán PP

Prevence rizikového chování