PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Vyučující: Mgr. Helena Kalfářová

Datum UČIVO

Distanční vzdělávání 22. 2. – 26. 2.

Dobrý den, vážení rodiče,

přináším další nabídku distančního vzdělávání na týden před jarními prázdninami.

Nabízím vám i osobní konzultace. V případě zájmu mi napište na třídní e-mail pripravnatridaslunicko@seznam.cz. Budu vám ráda k dispozici. Tento týden věnujeme společně opakování probraného učiva.

S přáním pevného zdraví vaše Helena Kalfářová

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Pohádek není nikdy dost. Vyberte si libovolnou pohádkovou knihu ze své knihovny a čtěte, prosím, svým dětem. Společně si můžete pohádku převyprávět a klást dětem jednoduché otázky k textu, které prověří jejich pozornost a bude rozvíjet jejich jazykové dovednosti. K pohádkám mohou děti kreslit obrázky.
Dále přikládám hádanky, které děti pobaví.
 
Sedm krků a dvě křídla,
sedm tlam chce spousty jídla.
Chrlí oheň, dýmu mrak,
je to sedmihlavý (drak).
 
V rákosinách u rybníčku
líčí hrnek na dušičku.
Ze šosu mu voda stříká,
dejte pozor na (vodníka).
 
Kdo to tady tančí asi?
Bílé šaty, dlouhé vlasy,
zlaté jako třezalka.
Je to víla (Amálka).
 
Kdopak asi v domku bydlí?
U stolečku sedm židlí,
sedm hrnků na polici.
Kdo tu bydlí? (trpaslíci)
 
Kdopak pustil do síňky
neposedné jeskyňky?
Prý jen ohřát prstíček.
Kdopak to byl? (Smolíček).
 
Kdopak bere za kliku
u chaloupky z perníku?
A kdo loupe perníček?
Mařenka a (Jeníček).
 
ŘEČOVÁ VÝCHOVA
Výslovnost hlásky G
Přikládám jednoduché říkadlo s obrázky. Společně se naučte novou říkanku a zkuste s dětmi pojmenovat obrázky. Hrajte s dětmi hláskovanou. Pomalu hláskujte jednoduchá slova L-E-S, P-E-S, K-O-L-O, A-U-T-O atd. Některé děti zvládají i slova mnohem náročnější T-A-B-U-L-E, K-V-Ě-T-I-N-A, M-A-M-I-N-K-A. Děti sluchem rozpoznávají dané slovo. Určí vám i první a poslední hlásku. Pokud to někomu nejde, nic se neděje. Je však důležité tuto činnost neustále v průběhu dne zkoušet. Děti tato hra velice baví.
 
MATEMATIKA
Procvičování číselné řady 1-7
Počítání na prstech
Přiřazení správného počtu k číslici (7 – 7 pastelek, 6 lízátek, 5 kamínků, …)
Děti už zvládají složit číselnou řadu 1-7, můžete si napsat na papírky číslice a nechat je skládat. Jednu číslici vynechte a děti poznávají, která chybí.

VĚCNÉ UČENÍ
Exotické ovoce
Ochutnávejte zdravé exotické plody (ananas, kiwi, pomeranč, citron…). Můžete si zahrát hru, která rozvíjí smyslové vnímání. Zavázané oči šátkem a poznávání pouze podle chuti potraviny. Je to zábavné, ale také pěkně těžké. Zkuste si také.
 
PSANÍ
Stále dbejte na správné sezení a držení pastelky. Opět přikládám jednoduché pracovní listy. Pokud nemůžete pracovní listy tisknout, nevadí. Zkuste dětem jednoduché cviky předkreslit na papír. V současné době trénujeme horní oblouk (jednoduchý i vázaný).

PL - kocour                                      PL - koník

PRACOVNÍ VÝCHOVA
Zasílám malou inspiraci. https://www.youtube.com/watch?v=yN22advKsEM
 
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Zasílám odkaz k poslechovým činnostem https://www.youtube.com/watch?v=trzu6OoYU3U
 
TĚLESNÁ VÝCHOVA
Většina z nás je v povinné karanténě a venkovní činnosti nejsou možné. Zasílám tedy cvičení, které můžete zkusit doma. https://www.youtube.com/watch?v=SEz_QtgSIOM