OŠETŘOVNÉ

Nové informace k ošetřovnému naleznete na
(vloženo 5.5.2020):  
https://www.mpsv.cz/osetrovne

Škola bude zákonným zástupcům poskytovat potvrzení - zde ke stažení -
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy, nebo si ji v listinné podobě potvrzenou můžete vyzvednout ve vestibulu školy či kanceláři školy.
Ošetřovné bude prodlouženo po celou dobu uzavření škol. Nový formulář od 25.5.2020 - výkaz OČR


Rodičovské páry mají nárok na dávku u dětí do třinácti let, samoživitelé do šestnácti.


DŮLEŽITÉ

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy se vyplňuje pouze na začátku péče, v okamžiku kdy rodič o ošetřovné poprvé žádá. Bude tedy jen jedna pro celou dobu péče, do znovuotevření školy. Vždy po skončení kalendářního měsíce pak bude rodič vyplňovat tiskopis "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného ražízení".

INFORMACE
https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-