Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace

Autistická třída

Od 1. září 2016 škola otevřela samostanou třídu ZŠ speciální zaměřenou na vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra zpravidla v kombinaci s jiným ( mentálním) postižením. Dětem je věnován individuální přístup v malém kolektivu do 6 dětí  s podporou asistenta pedagoga.  

Výuka ve třídě vychází z metodiky strukturovaného učení, založeného na naplňování individuálních potřeb, schopnostech a deficitech dětí s poruchou autistického spektra, jejich podstatou je uplatňování individualizace, strukturalizace prostoru, pracovního místa, času, denního režimu, činností a vizualizace. Podle stupně postižení se vzdělávání uskutečňuje vždy podle individuálního vzdělávacího plánu zpracovaného podle školního vzdělávacího programu "Škola nemusí být problém", který je zpracován podle RVP ZV nebo ŠVP ZŠspeciální. 


Třída. Hudební výchova. Třída. Naše písmenka.
Mikuláš. To je fuška. Rozumová_výchova. Houpačka.
Vstup do třídy. Naše dvojka. Už jsme čtenáři. Miša počítá.
   

Domů