EUEU   MŠ  OPŠK
Investice do rozvoje vzdělávání
    
Grantový projekt operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“
Učíme se, abychom se v životě uplatnili

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Výstupy a dokumentace projektu
          
         
        Projekt ESF byl relalizován od ledna 2008 do prosince 2010.

Výstupy projektu :

Osobnostní a sociální výchova 4.ročník (metodika a pracovní listy)      
ke stažení

Osobnostní a sociální výchova 5.ročník (metodika a pracovní listy)      ke stažení

Osobnostní a sociální výchova 6.ročník (metodika a pracovní listy)      
ke stažení

Osobnostní a sociální výchova 7.ročník (metodika a pracovní listy)      ke stažení

Osobnostní a sociální výchova 8.ročník (metodika a pracovní listy)      ke stažení

Osobnostní a sociální výchova 9.ročník (metodika a pracovní listy)      ke stažení


Předprofesní portfolio (metodika a pracovní listy pro žáky 8. a 9.ročníku)

Předprofesní portfolio                ukázka ke stažení 8.r        ukázka ke stažení 9.r

Předprofesní portfolio - doptání na : info@specialniskolychodov.cz

Nabídka dalšího vzdělávání  pro vycházející žáky

   

Metodický materiál pro práci s ICT v ZŠ speciální 

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook


Dokumentace projeku :


Školní rok 2008/ 2009

Školní rok 2009/ 2010

Školní rok 2010/ 2011


Aktivity v partnerské škole

Předprofesní přípravaDomů