Logo
    
Grantový projekt operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“
Škola nemusí být problém

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Aktivity projektuŠkolní rok 2012/ 2013

Září 2012

Grafomotorika v přípravné třídě - PřT. B

                        Angličtina v přípravné třídě - PřT. A    
               
                              "Školka" pro děti od 3 let ze sociokulturně znevýhodněného prostředí"

Říjen 2012

                        Aktivity ve "Školce" pro děti od 3 let

                        Testování žáků

        
Listopad 2012

                        Výuka na PC v přípravné třídě - PřT.B
       
                        Logopedická péče

                        Projektový den "Svatba"

          Prosinec 2012

                       
Výuka na PC v přípravných třídách

                       
Rozvoj motorických dovedností v přípravné třídě - PřT.A

                       
Angličtina v přípravné třídě - PřT.B

                       
Aktivity ve "Školce" pro děti od 3 let
                               
          Leden 2013

                        Vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské gramotnosti

         
Únor 2013

                               Projektový týden "Umíme to s penězi"

                              Ukázka prací z týdne finanční gramotnosti v 5. třídě
                            
                        Vzdělávání pedagogů k specifickým poruchám učení


             Březen 2013

                       
 Logopedická péče v PřT

                               Speciálně pedagogická péče - nápravná a kompenzační cvičení
                         
                         Angličtina v přípravné třídě   

          Duben 2013

                         
Vzdělávání pedagogů k diagnostice předškolního dítěte

                                Předškolka - vzdělávání dětí od 3 let

           Květen 2013

                       
  Logopedická péče v PřT

                          Rozvoj motorických schopností žáků v PřT


                                 Rozvoj smyslového vnímání a práce na PC v PřT                

              Červen 2013

                                 Grafomotorika v PřT

                          Angličtina v PřT

                           
Pobytový výjezd v Nových Hamrech

Domů