Logo
    
Grantový projekt operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“
Škola nemusí být problém

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Aktivity projektu


Školní rok 2011/ 2012

Únor 2012

Prezentace projektu v ZŠ praktické a ZŠ speciální Chodov

                        Angličtina v přípravných třídách  PřT. A    PřT. B


Březen 2012

                        Zahájení "Předškolky" pro děti od 3 let ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
                       
                        
Projektový týden - "Týden knihy"                

        
           Duben 2012                  

                        Rozvoj motorických schopností žáků PřT

                              Rozvoj smyslového vnímání a práce na PC v přípravných třídách

                        Výuka dětí od 3. let - "Předškolka"

                        Školení pedagogů k finanční gramotnosti

        Květen 2012

                               
Nápravná a kompenzační cvičení

                               Školní logopedie

                               Školení pedagogů ke čtenářské gramotnosti

                               Metodická instruktáž k rozvoji dítěte předškolního věku

       
Červen 2012

                               
Výjezd na Pražský hrad a Letiště Praha Ruzyně - KA1

                         
Výuka v rámci KA1

                          Výjezd do Nového Města u JáchymovaDomů