EUEU   MŠ  OPŠK
Investice do rozvoje vzdělávání
    
Grantový projekt operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“
Učíme se, abychom se v životě uplatnili

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Aktivity projektu v rámci KA 3 - Předprofesní příprava

Cílem aktivity je zkvalitnit a rozšířit poskytování služeb kariérového poradenství  prostřednictvím zapojení rodičů do procesu předprofesní přípravy žáků, rozšíření aktivit (výjezdy, exkurze) a zajistit širokou podporu žáků při výběru budoucího povolání.


Vytváření "Předprofesního portfolia"

          
          
Výjezdy vycházejících žáků do SŠ, SOU a OU v rámci KA3 - Předprofesní příprava

                         
                            školní rok 2009/2010

                           
školní rok 2010/2011 

Domů