EUEU  MŠ  OPŠK
Investice do rozvoje vzdělávání
    
Grantový projekt operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“
Učíme se, abychom se v životě uplatnili

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Aktivity projektu

Školní rok 2008/ 2009

Únor 2009

Prezentace projektu v ZŠ praktické a ZŠ speciální Chodov

                        Setkání rodičů v rámci předprofesní přípravy žáků


Březen 2009

Konference vycházejících žáků s absolventy školy

Projektový den - Předprofesní příprava

Duben 2009

Záklaní školení pedagogů na interaktivní tabuli

Projektový den OSV - pro žáky V. třídy

Setkání rodičů PřT - dílna "Čarodějnice"

          Květen 2009

                         Setkání rodičů PřT - beseda - "Spolupráce rodina a škola"

                         Projektový den OSV - "Den Evropy"

                         Setkání rodičů PřT - dílna a přednáška -" Vstup dítěte do 1. třídy"

                         Školení pedagogů - OSV

                         Prezentace projektu pro sociální služby

           
Červen 2009

                       
Projektový den OSV - pro žáky 6.tříd

                        Předprofesní příprava - výjezd žáků 8. ročníků, Komtesa Bečov

Setkání rodičů PřT - dílna - „Loučení s přípravnou třídou“

Školení pedagogů  k tvorbě interaktivních výukových materiálů


          Červenec - srpen 2009

                        Vybavení školy získané z projektu

                        Učebna v přírodě


Domů