Vítá vás    
ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHODOV, NEJDECKÁ 254
Pracujeme společně. skola1Angličtina s kartičkami. skola2 Výjezd na farmu.
Osmá třída. Nástěnka Přípravná třída Vlativěda interaktivně Družina

Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov vzdělává děti a žáky v předškolním a základním školním vzdělávání. Její součástí jsou:

Přípravná třída                                        Základní škola speciální

Základní škola                                        Autistická třída


Školní rok 2020/2021

AKTUALITY

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
na pátek 25. září 2020 není ve škole vyhlášeno ředitelské volno, výuka bude probíhat v běžném režimu.                                                                                                                                                             Datum vložení 23. 9. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k nastalé epidemiologické situaci Vás žádáme o dodržování provozních a hygienických pravidel školy, které vychází z Manuálu pro školy vydaného MŠMT a MZd ČR. Je nutné omezit vstup "cizích osob" do všech budov školy. Proto je umožněn vstup pouze žákům a dětem z přípravné třídy a velmi omezeně doprovázejícím osobám. Děkujeme za pochopení, snažíme se chránit Vaše děti.
Dle "Mimořádného opatření" vydaného MZd 17. 9. 2020 musí od pátku 18. 9. nosit roušky žáci II. stupně ve třídách a společných prostorách škol (chodbách, toaletách a školní jídelně), žáci I. stupně pouze ve společných prostorách, děti s přípravné třídy potřebují roušku pouze pokud chodí do školní jídelny. Proto Vás žádáme, aby děti s sebou roušku měly a mohly ji použít. Děkujeme.
Datum vložení 17. 9. 2020

Informace pro rodiče žáků a dětí z PŘT k provozu ve škole od 1. 9. 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZd platné od 10. 9. 2020

Kriteria pro přijímání dětí a žáků do školní družiny


PRŮBĚŽNÝ ZÁPIS DO TŘÍD
Škola je vhodná pro vzdělávání dětí s vývojovými poruchami učení,  s poruchami pozornosti, vývojově oslabenými kognitivními funkcemi a komunikačními poruchami. Výhodou je Individuální přístup pedagogů a snížený počet žáků ve třídách. Zmíněné podmínky snižují riziko neúspěšnosti při zvládání učiva v dalších ročnících základní školy. Škola není spádová, tudíž mohou být zapsány děti bez ohledu na bydliště.
Případné dotazy k přijímání dětí  zodpovíme na tel. čísle: 352 352 490, 731 151 826

PROJEKTOVÁ VÝUKA
Pat a MatStaré pověsti českéPříběhy včelích medvídků
Další foto naleznete na školní stránce na facebooku.

Projekt "Škola nemusí být problém II."
Naše škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. na období 2019–2021. Realizovaný projekt "Škola nemusí být problém II.", CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015915 se zaměřuje na: zlepšení kvality vzdělání a výsledků žáků v klíčových kompetencích formou projektových dnů, využití ICT ve vzdělávání, vzdělávání  pedagogických pracovníků (OSV, ICT, projektová výuka, matematická gramotnost a cizí jazyky) a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Druháci.Rehabilitační cvičení.Výuka v 1. třídě.

LOGOPEDICKÁ A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE
Pedagogové školy poskytují žákům individuální logopedickou a speciálně pedagogickou péči. Při práci využívají nové metody a postupy, pracují s dotykovým monitorem, interaktivními tabulemi a tablety. 

Logopedická péče. Logopedická péče.Logopedická péče.
Dotykový monitor. iPad v akci.Dotykový monitor.
Zajímavé odkazy

MŠMT

Město Chodov

Mezi stromy

Mapy.cz

Wikipedie

Užitečné 
weby
               
  Odyssea
  Logo 2

Realizace a výstupy projektů

Grantový projekt
Škola nemusí být problém

Výstupy projektu

 
Robotika v DDM.


školní mléko

recyklohraní                               
Zájmová činnost

Z činnosti školních kroužků

Školní družina

Fotogaleriehosted by ACTIVE 24