Vítá vás    
ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHODOV, NEJDECKÁ 254
Pracujeme společně. skola1Angličtina s kartičkami. skola2 Výjezd na farmu.
Osmá třída. Nástěnka Přípravná třída Vlativěda interaktivně Družina

Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov vzdělává děti a žáky v předškolním a základním školním vzdělávání. Její součástí jsou:

Přípravná třída                                        Základní škola speciální

Základní škola                                        Autistická třída


Školní rok 2020/2021

AKTUALITY

PROVOZ ŠKOLY OD 4. 1. 2021
Vážení rodiče a zákonní zástupci,
na základě rozhodnutí MŠMT a MZ od pondělí 4. 1. 2021 probíhá nadále povinná prezenční výuka žáků ve všech třídách školy - v přípravné třídě, 1. a 2.  třídě, dle výjimky ministerstva školství i v ostatních třídách zřízených podle § 16, odst.9 ŠZ.
Trvá též úprava rozvrhů v souvislosti s výukou TV a HV (úpravy mají žáci zaznamenané v notýscích nebo ŽK).

V
e škole stále platí zpřísněná hygienická opatření. Žáci, děti přípravné třídy a zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Toto opatření se netýká pouze žáků ze tříd ZŠ speciální ( třídy I. S, II. S. a III.S). Dále se netýká dětí a žáků alergiků, je potřeba zajistit lékařské doporučení.
Informace pro rodiče žáků a dětí z PŘT k provozu ve škole platné po 18. 11. 2020

ŠKOLNÍ DRUŽINA A OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Ve školní jídelně je stanoven nový rozvrh střídání družin. Děti z přípravné třídy a 1. třídy obědvají v jídelně od 12:50 hod. (oddělení pí. Florianové) ostatní od 13:15hod.(oddělení pí. Škarpecké a pí. Godžové). Dětem, které se stravují ve školní jídelně a nechodí do školní družiny, bude umožněno stravování v rozmezí mezi 12:00 - 13:45hod.
Je nutné zajistit si zaplacení a výběr obědů od 4. 1. 2021.
ŠKOLNÍ DRUŽINA bude v provozu od 6:00 do 16:00 hod. 
Přeji nám všem pevné zdraví a co možná nejklidnější dny.
Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy

Datum vložení 29.12. 2020


PRŮBĚŽNÝ ZÁPIS DO TŘÍD - v současné době má škola zcela naplněnou kapacitu.
Škola je vhodná pro vzdělávání dětí s vývojovými poruchami učení,  s poruchami pozornosti, vývojově oslabenými kognitivními funkcemi a komunikačními poruchami. Výhodou je Individuální přístup pedagogů a snížený počet žáků ve třídách. Zmíněné podmínky snižují riziko neúspěšnosti při zvládání učiva v dalších ročnících základní školy. Škola není spádová, tudíž mohou být zapsány děti bez ohledu na bydliště.
Případné dotazy k přijímání dětí  zodpovíme na tel. čísle: 352 352 490, 731 151 826

PROJEKTOVÁ VÝUKA
Pat a MatStaré pověsti českéPříběhy včelích medvídků
Další foto naleznete na školní stránce na facebooku.

Projekt "Škola nemusí být problém II."
Naše škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. na období 2019–2021. Realizovaný projekt "Škola nemusí být problém II.", CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015915 se zaměřuje na: zlepšení kvality vzdělání a výsledků žáků v klíčových kompetencích formou projektových dnů, využití ICT ve vzdělávání, vzdělávání  pedagogických pracovníků (OSV, ICT, projektová výuka, matematická gramotnost a cizí jazyky) a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Druháci.Rehabilitační cvičení.Výuka v 1. třídě.

LOGOPEDICKÁ A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE
Pedagogové školy poskytují žákům individuální logopedickou a speciálně pedagogickou péči. Při práci využívají nové metody a postupy, pracují s dotykovým monitorem, interaktivními tabulemi a tablety. 

Logopedická péče. Logopedická péče.Logopedická péče.
Dotykový monitor. iPad v akci.Dotykový monitor.
Zajímavé odkazy

MŠMT

Město Chodov

Mezi stromy

Mapy.cz

Wikipedie

Užitečné 
weby
























               








  Odyssea
  Logo 2

Realizace a výstupy projektů

Grantový projekt
Škola nemusí být problém

Výstupy projektu









 








Robotika v DDM.


školní mléko

recyklohraní



                               
Zájmová činnost

Z činnosti školních kroužků

Školní družina

Fotogalerie



hosted by ACTIVE 24