Vítá vás    
ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHODOV, NEJDECKÁ 254
Pracujeme společně. skola1Angličtina s kartičkami. skola2 Výjezd na farmu.
Osmá třída. Nástěnka Přípravná třída Vlativěda interaktivně Družina

Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov vzdělává děti a žáky v předškolním a základním školním vzdělávání. Její součástí jsou:

Přípravná třída                                        Základní škola speciální

Základní škola                                        Autistická třída


Školní rok 2019/2020

AKTUALITY

OBNOVENÁ VÝUKA VE ŠKOLE
                                                                                                vloženo 27. 5. 2020
Vážení rodiče, 
MŠMT povoluje od pondělí 1. června 2020 otevření tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. Upřesňující informace, za jakých podmínek bude realizována dobrovolná výuka v naší škole, se dozvíte od třídních učitelů, nejdéle do pátku 29. května 2020. Vážení rodiče děkujeme Vám za pochopení, trpělivost a spolupráci. Vedení školy.
Informace pro zákonné zástupce žáků ZŠ speciální

Prosíme vyplnit závazně účast nebo neúčast vašeho dítěte na výuce.

PROHLÁŠENÍ  O PŘÍTOMNOSTI           PROHLÁŠENÍ O NEPŘÍTOMNOSTI
                                                                                                            vloženo 24. 5. 2020                
Od pondělí 25. května 2020 je obnovena výuka na 1. stupni ZŠ za přítomnosti žáků ve škole. Tato výuka se zatím týká pouze dětí z přípravné třídy a žáků 1. stupně ZŠ, konkrétně ze tříd I.Z, II.Z, III.Z a V.Z. Do školy budou děti přicházet v předem stanoveném čase určeným vchodem. Děti z přípravné třídy postranním vchodem v 7:40 hod.
U dětí, které do školy nenastoupí bude dále probíhat distanční výuka, její forma bude v některých třídách změněna s ohledem na probíhající výuku ve škole. 
V pvní den nástupu do školy bude nutné donést vyplněné Čestné prohlášení.
Informace každý pracovní den od 8:00 - 16:00 hod na mobilním telefonním čísle: 
731 151 826, pevná linka 8:00 - 14:00 hod - 352 352 490 -1.

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně ZŠ v jakém režimu a za jakých podmínek  bude do konce školního roku výuka ve škole probíhat, tak aby nebylo ohrožováno zdraví zúčastněných:

Informace pro zákonné zástupce dětí PřT

Informace pro zákonné zástupce žáků I. stupně ZŠ

Dětem a žákům přítomným ve výuce bude 
v případě zájmu zajištěno školní stravování   formou studených obědových balíčků (cena balíčku 25,- Kč). Můžete si objednat ve školní jídelně na telefonu 352 352 199.
                                                                               S pozdravem Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy 
     
ZÁPIS DĚTÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
Pro školní rok 2020/2021 budou přijímány přednostně děti s odkladem školní docházky a dále předškolní děti v posledním roce před nástupem do školy (pětileté). Zápis předškolních dětí bude probíhat až do konce května (zatím jsou zavřená školská poradenská zařízení, která vydávají doporučení k zařazení do PřT), je vhodné rezervovat si místo, zbývá pár posledních míst.
Zájemci o přijetí dítěte do přípravné třídy se mohou informovat na telefonním čísle:
352 352 490 nebo 731 151 826, e-mail: 
info@zschodov-nejdecka.cz

Zápis přípravná třída: žádost o přijetí
                           
V tištěné podobě lze vyzvednout přihlášky v hlavní budově školy nebo ve schránce umístěné před budovou školy (vedle zvonků). Vzhledem k tomu, že poradenská pracoviště jsou v současné době zatím zavřená (provoz bude obnoven po 11.5. 2020) na doporučení ke vzdělávání budeme čekat než ho bude možné získat.


Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k nastalé situaci - uzavření škol, bude nutné, aby děti doma procvičovaly učivo, tak, aby nedocházelo k velkému propadu ve výuce a děti mohly s učiteli rychleji následně učivo dohnat. Prosíme Vás o součinnost.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA II. POL. ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020


Budeme pro děti průběžně připravovat domácí úkoly. Každá třída má připravené okénko s úkoly a pokyny k nim. Vstupte:


Domácí úkoly

NAŘÍZENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ŠKOLNÍ DRUŽINA
V současné době je naplněna kapacita školní družiny.
Kriteria pro přijetí dítěte do školní družiny

PRŮBĚŽNÝ ZÁPIS DO TŘÍD
Škola je vhodná pro vzdělávání dětí s vývojovými poruchami učení,  s poruchami pozornosti, vývojově oslabenými kognitivními funkcemi a komunikačními poruchami. Výhodou je Individuální přístup pedagogů a snížený počet žáků ve třídách. Zmíněné podmínky snižují riziko neúspěšnosti při zvládání učiva v dalších ročnících základní školy. Škola není spádová, tudíž mohou být zapsány děti bez ohledu na bydliště.
Případné dotazy k přijímání dětí  zodpovíme na tel. čísle: 352 352 490, 731 151 826

PROJEKTOVÁ VÝUKA
Pat a MatStaré pověsti českéPříběhy včelích medvídků
Další foto naleznete na školní stránce na facebooku.

Projekt "Škola nemusí být problém II."
Naše škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. na období 2019–2021. Realizovaný projekt "Škola nemusí být problém II.", CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015915 se zaměřuje na: zlepšení kvality vzdělání a výsledků žáků v klíčových kompetencích formou projektových dnů, využití ICT ve vzdělávání, vzdělávání  pedagogických pracovníků (OSV, ICT, projektová výuka, matematická gramotnost a cizí jazyky) a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Druháci.Rehabilitační cvičení.Výuka v 1. třídě.

LOGOPEDICKÁ A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE
Pedagogové školy poskytují žákům individuální logopedickou a speciálně pedagogickou péči. Při práci využívají nové metody a postupy, pracují s dotykovým monitorem, interaktivními tabulemi a tablety. 

Logopedická péče. Logopedická péče.Logopedická péče.
Dotykový monitor. iPad v akci.Dotykový monitor.
Zajímavé odkazy

MŠMT

Město Chodov

Mezi stromy

Mapy.cz

Wikipedie

Užitečné 
weby
               
  Odyssea
  Logo 2

Realizace a výstupy projektů

Grantový projekt
Škola nemusí být problém

Výstupy projektu

 
Robotika v DDM.


školní mléko

recyklohraní                                 
Zájmová činnost

Z činnosti školních kroužků

Školní družina

Fotogalerie


hosted by ACTIVE 24