Vítá vás    
ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHODOV, NEJDECKÁ 254
Pracujeme společně. skola1Angličtina s kartičkami. skola2 Výjezd na farmu.
Osmá třída. Nástěnka Přípravná třída Vlativěda interaktivně Družina

Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov vzdělává děti a žáky v předškolním a základním školním vzdělávání. Její součástí jsou:

Přípravná třída                                        Základní škola speciální

Základní škola                                        Autistická třída


Školní rok 2020/2021

AKTUALITY


OBNOVENÍ VÝUKY VE ŠKOLE OD 18. 11. 2020
Vážení rodiče a zákonní zástupci,
na základě rozhodnutí MŠMT a MZ je od středy 18. 11. obnovena povinná prezenční výuka žáků ve všech třídách školy - v přípravné třídě, 1. a 2.  třídě i v ostatních třídách zřízených podle § 16, odst.9 ŠZ. Dnem 16.11.2020 končí distanční způsob vzdělávání.
Ve středu 18. 11. žáci do školy donesou veškeré vypracované úkoly úkoly a odevzají je k hodnocení.  Ve škole budou platit zpřísněná hygienická opatření. Žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Toto opatření se netýká pouze žáků ze tříd ZŠ speciální ( třídy I. S, II. S. a III.S).
Informace pro rodiče žáků a dětí z PŘT k provozu ve škole od 18. 11. 2020

ŠKOLNÍ DRUŽINA bude v provozu od 6:00 do 16:00 hod. Rodiče musí obědy ve školní jídelně přihlásit.

Přeji nám všem pevné zdraví a co možná nejklidnější dny.
Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy

Datum vložení 12.11. 2020
Školní jídelna
Od 18. 11. bude nadále možné pro žáky, kteří nechodí se školní družinou na obědy vyzvednout do kastrůlku oběd od 11:00 do 11:45hod a od 14:00 - 14:30hod.

OŠETŘOVNÉ
- od 14. 10. do 18.11.lze čerpat ošetřovné pro děti PŕT. Od pondělí 2. 11. do 18.11. 2020 na všechny školní děti do 10 let (zpětně včetně 26. až 28. 10.), je nutné neprodleně zaměstnavateli nahlásit přechod na ošetřovné a seznámit se s pravidly pro čerpání viz. "Jak postupovat při žádosti o ošetřovné".
Z důvodu státem nařízeného uzavření školy ve dnech 26. a 27. 10. lze čerpat ošetřovné i rodiči, jejichž děti do školy stále docházely. viz. "Jak postupovat při žádosti o ošetřovné".
 Jak postupovat při žádosti o ošetřovné
 e- portal ČSSZ   
   


PRŮBĚŽNÝ ZÁPIS DO TŘÍD - v současné době má škola zcela naplněnou kapacitu.
Škola je vhodná pro vzdělávání dětí s vývojovými poruchami učení,  s poruchami pozornosti, vývojově oslabenými kognitivními funkcemi a komunikačními poruchami. Výhodou je Individuální přístup pedagogů a snížený počet žáků ve třídách. Zmíněné podmínky snižují riziko neúspěšnosti při zvládání učiva v dalších ročnících základní školy. Škola není spádová, tudíž mohou být zapsány děti bez ohledu na bydliště.
Případné dotazy k přijímání dětí  zodpovíme na tel. čísle: 352 352 490, 731 151 826

PROJEKTOVÁ VÝUKA
Pat a MatStaré pověsti českéPříběhy včelích medvídků
Další foto naleznete na školní stránce na facebooku.

Projekt "Škola nemusí být problém II."
Naše škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. na období 2019–2021. Realizovaný projekt "Škola nemusí být problém II.", CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015915 se zaměřuje na: zlepšení kvality vzdělání a výsledků žáků v klíčových kompetencích formou projektových dnů, využití ICT ve vzdělávání, vzdělávání  pedagogických pracovníků (OSV, ICT, projektová výuka, matematická gramotnost a cizí jazyky) a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Druháci.Rehabilitační cvičení.Výuka v 1. třídě.

LOGOPEDICKÁ A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE
Pedagogové školy poskytují žákům individuální logopedickou a speciálně pedagogickou péči. Při práci využívají nové metody a postupy, pracují s dotykovým monitorem, interaktivními tabulemi a tablety. 

Logopedická péče. Logopedická péče.Logopedická péče.
Dotykový monitor. iPad v akci.Dotykový monitor.
Zajímavé odkazy

MŠMT

Město Chodov

Mezi stromy

Mapy.cz

Wikipedie

Užitečné 
weby
               
  Odyssea
  Logo 2

Realizace a výstupy projektů

Grantový projekt
Škola nemusí být problém

Výstupy projektu

 
Robotika v DDM.


školní mléko

recyklohraní                               
Zájmová činnost

Z činnosti školních kroužků

Školní družina

Fotogaleriehosted by ACTIVE 24