Vítá vás    
ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHODOV, NEJDECKÁ 254
Pracujeme společně. skola1Angličtina s kartičkami. skola2 Výjezd na farmu.
Osmá třída. Nástěnka Přípravná třída Vlativěda interaktivně Družina

Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov vzdělává děti a žáky v předškolním a základním školním vzdělávání. Její součástí jsou:

Přípravná třída                                        Základní škola speciální

Základní škola                                        Autistická třída


Školní rok 2020/2021

AKTUALITY

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
nadále zůstává škola pro prezenční výuku otevřená, pro školu zůstává platné Opatření vlády ze 13. 10. s platností od 14. 10. viz odkaz na stránky MŠMT
Datum vložení 21.10. 2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
od 14. 10. škola zůstává nadále pro prezenční výuku otevřená ve stejném režimu, jako dosud. Výuka bude probíhat podle rozvrhu. Opatřením vlády ze dne 12. 10. není zakázána přítomnost žáků tříd  zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona ve školách.
Prezenční výuka bude probíhat zatím od 14. 10. do 23. 10., následně od
26. do 30. 10. 2020 proběhnou nařízené týdenní podzimní prázdniny,
do školy se žáci vrátí v pondělí 2. 11. 2020
Nemoc a nepřítomnost dětí
ve škole je nutné omlouvat a docházet si pro domácí úkoly.
Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci v případě nemoci vždy (i v případě jenodenní nevolnosti dítěte) kontaktujte svého dětského lékaře, pouze ten určí zda dítě může do školy. Ve většině případů lékaři nařizují 10 dnů doma.

Je zakázána přítomnost dětí přípravné třídy ve škole od 14. 10. do 2. 11. 2020, obědy dětí jsou odhlášené.  
Jak postupovat při žádosti o ošetřovné

Školní družina bude v provozu, školní obědy pro družinové děti budou zajištěné děti budou chodit do školní jídelny na oběd ve 13:00 hod.
Školní obědy pro nedružinové děti lze vydat ve školní jídelně do "jídlonosičů" od  12:00 do 13:00 hod. Pokud si pro obědy budete docházet, je nutné je přihlásit.
Datum vložení 13. 10. 2020

Výsledky voleb do školské rady   

Datum vložení 18. 10. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
od 12. 10. 2020 platí nové krizové opatření MZd, které se týká škol a jejich provozu. Žáci II. stupně naší ZŠ budou nadále docházet do školy v nezměněném režimu, vzdělávání žáků II. stupně probíhá zcela v rouškách. Od 26. do 30. 10. 2020 proběhnou nařízené týdenní podzimní prázdniny, do školy se žáci vrátí v pondělí 2. 11.
Od 12. 10. 2020 je pro 1. stupeň - 3. ročník pozastavena výuka plavání.
Informace ke školnímu stravování.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZd platné od 10. 9. 2020

Kriteria pro přijímání dětí a žáků do školní družiny


PRŮBĚŽNÝ ZÁPIS DO TŘÍD - v současné době má škola zcela naplněnou kapacitu.
Škola je vhodná pro vzdělávání dětí s vývojovými poruchami učení,  s poruchami pozornosti, vývojově oslabenými kognitivními funkcemi a komunikačními poruchami. Výhodou je Individuální přístup pedagogů a snížený počet žáků ve třídách. Zmíněné podmínky snižují riziko neúspěšnosti při zvládání učiva v dalších ročnících základní školy. Škola není spádová, tudíž mohou být zapsány děti bez ohledu na bydliště.
Případné dotazy k přijímání dětí  zodpovíme na tel. čísle: 352 352 490, 731 151 826

PROJEKTOVÁ VÝUKA
Pat a MatStaré pověsti českéPříběhy včelích medvídků
Další foto naleznete na školní stránce na facebooku.

Projekt "Škola nemusí být problém II."
Naše škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. na období 2019–2021. Realizovaný projekt "Škola nemusí být problém II.", CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015915 se zaměřuje na: zlepšení kvality vzdělání a výsledků žáků v klíčových kompetencích formou projektových dnů, využití ICT ve vzdělávání, vzdělávání  pedagogických pracovníků (OSV, ICT, projektová výuka, matematická gramotnost a cizí jazyky) a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Druháci.Rehabilitační cvičení.Výuka v 1. třídě.

LOGOPEDICKÁ A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE
Pedagogové školy poskytují žákům individuální logopedickou a speciálně pedagogickou péči. Při práci využívají nové metody a postupy, pracují s dotykovým monitorem, interaktivními tabulemi a tablety. 

Logopedická péče. Logopedická péče.Logopedická péče.
Dotykový monitor. iPad v akci.Dotykový monitor.
Zajímavé odkazy

MŠMT

Město Chodov

Mezi stromy

Mapy.cz

Wikipedie

Užitečné 
weby
               
  Odyssea
  Logo 2

Realizace a výstupy projektů

Grantový projekt
Škola nemusí být problém

Výstupy projektu

 
Robotika v DDM.


školní mléko

recyklohraní                               
Zájmová činnost

Z činnosti školních kroužků

Školní družina

Fotogaleriehosted by ACTIVE 24